KünstlerMuseum Beckers ° Böll

                                        an independent museum of art

-> weiter zur neuen Internetpräsenz  www.kuenstlermuseum-beckers-boell.eu


KünstlerMuseumAachen
 Beckers ° Böll

 

KünstlerMuseumKöln Beckers ° Böll
Kunsthaus Rhenania

 

KünstlerKabinett
im Kunsthaus Rhenania Südkeller

Kontakt: beckersgbb(at)aol.com, Vita
             rene.boell(at)netcologne.de Vita